OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KUPNJE

Sadržaj

1. UVOD 

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odredbe koje su nadležne za upotrebu ove internet trgovine tj. web stranice www.ligneadesign.hr i postupak naručivanja, plaćanja, dostave i reklamacije proizvoda ponuđenih na našoj Internet trgovini (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). Savjetujemo Vam da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja, Pravila o kolačićima, Izjavu o prikupljanju i korištenju osobnih podataka, Izjavu o ograničenju odgovornosti te Izjavu o povjerljivosti prije korištenja i kupovine u internet trgovini Lignea design d.o.o. Prilikom korištenja ili naručivanja putem ove internet trgovine obvezuju Vas Opći uvjeti i pravila zaštite podataka.

„Prodavatelj“ odnosno isporučitelj robe ponuđene na ovim mrežnim stranicama je Lignea design d.o.o. sa sjedištem na adresi Glagoljaška 2E, 52440 Poreč.

„Korisnik internetske stranice“ je svaki posjetitelj stranice koji ne naručuje proizvod.

„Kupac“ je svaki posjetitelj internetske stranice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac te izvrši narudžbu s kojom sklapa kupoprodajni ugovor sa Prodavateljem.

„Potrošač“ je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te se na istog u slučaju sklapanja ugovora primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

„Proizvod“ je svaki proizvod koji je istaknuti na „www.ligneadesign.hr”, a koji je moguće kupiti putem internet trgovine.

Lignea design d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i kupnje.

2. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

Puni naziv tvrtke: Lignea design društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju drvenih elemenata Skraćeni naziv tvrtke: Lignea design d.o.o. Naziv Internet prodajnog mjesta: Lignea web shop Sjedište: Glagoljaška 2E, 52440 Poreč, Hrvatska Adresa elektroničke pošte: info@ligneadesign.hr Poslovna banka i broj žiro-računa: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR8323400091111139264, SWIFT: PBZGHR2X OIB/MB: 01135311299 / 130115622 VAT No.: HR01135311299

Tvrtka je upisana u registar Trgovačkog suda u Pazinu Broj upisa: Tt-21/3157-2, MBS: 130115622 Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn. Iznos je uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Vladimir Zelić i Vesna Zelić

3. KORIŠTENJE INTERNET STRANICE Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica u skladu je s Općim uvjetima poslovanja.

Korisnik internetske stranice ne smije putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih te ne smiju koristiti ovu stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakvih promidžba. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom postupka kupnje. Kupnjom proizvoda u Internet trgovini, Kupac prihvaća sve uvjete propisane Općim uvjetima poslovanja.

Korištenjem ovih internetskih stranica www.ligneadesign.hr, Korisnik internetske stranice odnosno Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. U slučaju narudžbe, samtra se da je Kupac u cijelosti prihvatio Opće uvjeti poslovanja i kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

4. OPIS PROIZVODA 

Kupnja se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju dostupnih fotografija i osnovnog opisa proizvoda na internetskoj stranici www.ligneadesign.hr. U internet trgovini Lignea design d.o.o. prikazana su glavna obilježja ponuđene robe odnosno opisi, slike i cijene ponuđenih proizvoda.

Fotografije proizvoda na internet stranici slikane su u suradnji sa profesionalnim fotografom u za to predviđenom foto studiju. Prodavatelj se ograđuje od odstupanja u nijansama boja proizvoda na stranici, od mogućih odstupanja boja prilikom preuzimanja proizvoda uživo. Boja nijanse proizvoda na Lignea design d.o.o. web shopu ne može biti 100% identična boji proizvoda u fizičkom obliku zbog tehnoloških odstupanja različitih digitalnih medija. Preporuka je Kupcu da prilikom odabira proizvoda pregleda sve navedene karakteristike i opis proizvoda koji su navedeni na Lignea design d.o.o. internetskoj trgovini. Internet trgovina Lignea design d.o.o. nudi izradu i prodaju drvenih elemenata koji su izrađeni u skladu sa svim relevantnim zahtjevima na razini EU i tehničkoj dokumentaciji sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19), Zakonu o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18), Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake »C« i »CE« (NN 18/2011), UREDBI KOMISIJE (EZ) br.

2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, UREDBI (EZ) br. 1935/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od

listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ, UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja

o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom. S obzirom su svi proizvodi proizvedeni od drvnog materijala, nabava i postupak prerade i obrade drvne građe odrađujet se sukladno Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva odnsono UREDBI (EU) br. 995/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva. Prodavatelj zadržava pravo na uklanjanje ili izmjenu glavnih obilježja proizvoda u internet trgovini u bilo koje vrijeme.

5. UVJETI KUPNJE I NAČINI PLAĆANJA 

5.1. UVJETI KUPNJE 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.ligneadesign.hr internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Sklapanje ugovora putem internet trgovine Lignea design d.o.o. predstavlja sklapanje ugovora na daljinu, a koje je regulirano pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Postupak narudžbe željenog proizvoda započinje se dodavanjem u „Košaricu” klikom na polje na ekranu odnosno link „Dodaj u košaricu”. Nakon dodavanja proizvoda u košaricu, stanje košarice može se provjeriti klikom na polje na ekranu „Vidi Košaricu“. U „Košarici” se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te sveukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba” na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa. Kupac ispunjava sve potrebne informacije slijedeći upute elektronskog formulara narudžbe za realizaciju potvrde narudžbe kako je to prehodno opisano. Proizvod se smatra naručenim i ugovor sklopljenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe i potvrdi narudžbu klikom na „Naručite“ u kojem trenutku nastaje obveza plaćanja.

Nakon narudžbe određenog proizvoda („klikom na „Naručite”), prodavatelj Kupcu šalje e- mail s potvrdom primitka narudžbe. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ukoliko Kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu naznačenu za traženi proizvod, te tada nije dužan izvršiti isporuku.

Proizvodi koje je moguće kupiti u internetskoj trgovini, oglašeni su na www.ligneadesign.hr a uz svaki proizvod navedeni su podaci sukladno toč.4 Općih uvjeta poslovanja. Naručeni proizvod biti će isporučen po cijenama koje su vrijedile u trenutku narudžbe Kupca. Cijena proizvoda ili robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno, a Prodavatelj zadržava pravo mijenjanja cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internetsku trgovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine. Kupnja je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupnju online, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini. Sve cijene u Internet trgovini izražene su u kunama (na izraženu cijenu obračunava se PDV).

5.2. NAČINI PLAĆANJA 

Plaćanje u Internet trgovini www.ligneadesign.hr moguće je izvršiti putem virmana ili opće uplatnice.

Nakon narudžbe određenog proizvoda Kupcu će na e-mail adresu bit poslana potvrda o narudžbi sukladno toč.5.1. Općih uvjeta poslovanja. Djelatnici Lignea design d.o.o. Internet trgovine kontaktirat će Kupca te mu dostaviti podatke za izvršenje uplate.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

Uplata na IBAN Lignea design d.o.o.: HR8323400091111139264, SWIFT: PBZGHR2X Model: HR00 Poziv na broj: broj fakture-godina Primatelj: Lignea design d.o.o., Glagoljaška 2E,52440 Poreč OIB: 01135311299

Po zaprimljenoj uplati Prodavatelj će poslati Kupcu naručeni proizvod. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s toč.7 općih uvjeta poslovanja.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem virmana, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

Uplata na IBAN Lignea design d.o.o.: HR8323400091111139264, SWIFT: PBZGHR2X Model: HR00 Poziv na broj: broj fakture-godina Primatelj: Lignea design d.o.o., Glagoljaška 2E,52440 Poreč OIB: 01135311299 Po zaprimljenoj uplati Prodavatelj će poslati Kupcu naručeni proizvod. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s toč.7 Općih uvjeta poslovanja.

6. DOSTUPNOST PROIZVODA 

Prodavatelj redovito prati stanje na skladištu te u skladu s tim svakodnevno ažurira podatke u Internet trgovini. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi. Kupac preko Internetske trgovine ima mogućnost naručiti samo one proivode koji su trenutno prikazani u Internetskoj trgovini.

Ukoliko iz nekog razloga Kupac želi specificirati proizvod u skladu sa svojim individualnim izborom ili odlukom odnosno ako je predmet ugovora roba izrađena po specifikaciji Kupca, na izradu i isporuku se čeka do 30 (trideset) radnih dana te u tom slučaju ne postoji pravo na jednostrani raskid kupca kao potrošača.

7. DOSTUPNOST PROIZVODA 

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe

Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta. Proizvodi bit će zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Prilikom slanja proizvoda, Prodavatelj će Kupcu poslati obavijest e-mailom o slanju i kojom kurirskom službom je narudžba poslana.

Odmah dostupni proizvodi na Lignea design d.o.o. internet trgovini u domaćem prometu uobičajeno dolaze na svoje odredište u roku 72 (sedamdesetidva) sata. Ukoliko naručeni proizvod nije dostupan odmah, na izradu i isporuku se čeka do 25 (dvadesetipet) radnih dana. Ukoliko dođe do produženja roka dostave Kupac će biti pravovremeno obaviješten. Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu upisanu u elektronskom formularu prilikom narudžbe iste.

Prilikom dostave pošiljke Kupac je dužan pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. Ukoliko je ambalaža oštećena, Kupac je dužan odbiti primitak pošiljke te obavijestiti prodavatelja i dostavnu službu o navedenom.

Ukoliko Kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom. Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Troškove dostave snosi Kupac te isti nisu uključeni u cijenu proizvoda.

Cijena dostave iznosi 50 kn za pakete do težine 10 kg. Prilikom slanja Vaše narudžbe poslat ćemo Vam e-mail sa obavijesti o slanju, cijeni dostave i kojom kurirskom službom je narudžba poslana.

8. NEMOGUĆNOST ISPORUKE 

U slučaju da iz bilo kojeg razloga Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili elektroničkom poštom, u kontakt stupiti djelatnik Prodavatelja u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Lignea design d.o.o. nije odgovorno u slučajevima kada obaveza nije mogla biti ispunjenja, odnosno ispunjenje je došlo sa zakašnjenjem, radi vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koji se nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći („Viša sila”).

9. PRAVILA O POVRATU 

9.1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

Sukladno Zakonu o zašiti potrošača Kupac (potrošač), koji je svoju kupovinu ostvario na daljinu, odnosno putem Lignea design d.o.o. internet trgovine ima zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti Lignea design d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom (na info@ligneadesign.hr) u kojoj će Kupac navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, Lignea design d.o.o. obvezuje se u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka izjave o jednostranom raskidu izvršiti povrat primljene kupoprodajne cijene, a nakon što Kupac izvrši povrat kupljene robe. Kupac je kupljenu robu, u slučaju jednostranog raskida ugovora dužan vratiti prodavatelju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od upućivanja izjave o jednostranom raskidu ugovora. Trošak povrata kupljene robe snosi Kupac.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima određenim čl.79 Zakona o zaštiti potrošača.

9.2. REKLAMACIJA I ZAMJENA PROIZVODA 

Osim zakonskog prava na jednostrani raskid ugovora od strane potrošača navedenom u točki 9.1. ovih Općih uvjeta kupac ima mogućnost i zatražiti zamjenu proizvoda. U slučaju reklmacije na kupljeni proizvod Kupac je dužan poslati Prodavatelju informacije s brojem narudžbe, brojem računa opisom reklamacije i slikom proizvoda e-mailom na info@ligneadesign.hr.

Prodavatelj će poslati Kupcu potvrdu primitka reklamacije te temeljem opisa reklamacije obavijestiti Kupca može li se proizvod zamijeniti za novi odnosno može li se za proizvod dobiti povrat novca.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Povrat proizvoda ne vrijedi ukoliko kupac ne predoči izvornik računa o kupnji, ako je proizvod bio korišten, modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe, ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom, ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja kojih prilikom preuzimanja nije bilo te za oštećenje uzrokovano korištenjem proizvoda nakon preuzimanja proizvoda od strane dostavne službe. U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, Kupac je obvezan vratiti zaprimljeni proizvod prodavatelju. U tom slučaju troškove povrata proizvoda odnosno njegove dostave snosi Prodavatelj.

Nakon što Prodavatelj zaprimi proizvod poslat će Kupcu obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 (dva do tri) dana, a najkasnije nakon 15 (petnaest) dana od dana povrata proizvoda. U slučaju neosnovanosti reklamacije, reklamirani proizvod bit će vraćen Kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom. U slučaju da je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti u roku od 8 (osam) dana. U tom slučaju, Kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak Lignea design d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Kupca) u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem putem emaila info@ligneadesign.hr ili telefonom. Lignea design d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

10. MATERIJALNI NEDOSTACI 

Prodavatelj je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na Lignea design d.o.o. internet trgovini (www.ligneadesign.hr) te isti odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima:

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari

Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor)

Prodavatelj odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od 2 (dva) mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 2 (dvije) godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora 6 (šest) mjeseci. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od 1 (jedne godine), a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka

11. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Internetska stranica www.ligneadesign.hr privatno je vlasništvo Lignea design d.o.o. te sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.ligneadesign.hr pravo su isključivo Lignea design d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava žigova i dizajna. Mijenjanje, kopiranje, prijenos ili distribucija na neki drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Lignea design d.o.o. strogo je zabranjeno. Kršenje i iskorištavanje prava i uvjeta poslovanja tvrtke može dovesti do pokretanja sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

12. RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA PUTEM ON LINE PLATFORME 

U slučaju potrebe podnošenja pritužbi ili rješavanja potrošačkih sporova, Kupac se može koristiti Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Navedenoj platformi sa svim potrebnim informacijama Kupac može pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

13. PRIGOVOR POTROŠAĆA 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac ima mogućnost podnošenja pisanog prigovora kojim iznosi nezadovoljstvo na kvalitetu proizvoda ili usluga Lignea design d.o.o. Pisani prigovor Kupac može dostaviti na: E-pošta: info@ligneadesign.hr Adresa: Lignea design d.o.o. , Glagoljaška 2E, 52440 Poreč. Odgovor na Kupčev prigovor Prodavatelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora. U pisanom prigovoru Kupac je dužan navesti svoje ime, prezime, adresu te e-mail adresu kako bi mi Prodavatelj maogao dostaviti odgovor.

14. ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

Lignea design d.o.o. obavezuje se zaštititi osobne podatke kupaca tako da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje svojih zakonskih obveza. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su potrebni za obavljanje posla.

Kupcu su u svakom trenutku na stranici www.ligneadesign.hr dostupni Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka, Izjava o ograničenju odgovornosti te Izjavu o povjerljivosti koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem ovih internetskih stranica www.ligneadesign.hr, Korisnik internetske stranice odnosno Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Izjavom o prikupljanju i korištenju osobnih podataka, Izjavom o ograničenju odgovornosti te Izjavom o povjerljivosti.

15. POLITIKA KOLAČIĆA 

(„Cookies“) Kako bi stranice www.ligneadesign.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema zakonskoj regulativi EU, Lignea design d.o.o. prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.ligneadesign.hr internet trgovine korisnik pristaje na upotrebu Cookies-a.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.ligneadesign.hr internet trgovina.

Shopping Cart
Korištenjem ove stranice prihvaćate odredbe opisane u našoj Politici Privatnosti.