ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1.  Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Lignea design d.o.o. poštuje Vašu privatnost i štiti Vaše osobne podatke.
Ovo je izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka koja Vas informira o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

1.1. Opće informacije

Ova se obavijest odnosi na Vas kao pojedinca ako ste poslovni partner ili korisnik web stranica Lignea design d.o.o. ili ako ste zaposlenik poslovnog partnera koji surađuje sa Lignea design d.o.o.

1.2. Vrste osobnih podataka

Lignea design d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi, ovisno o kontekstu, razne vrste podataka u vezi s uslugama koje pružamo, uključujući:
• podatke koje nam izravno dajete
• podatke koje prikupljamo o vašem korištenju naših usluga i
• podatke koje pribavljamo od izvora treće strane.

1.3. Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo koristimo i obrađujemo, između ostalog, da bismo:
• pružili usluge koje zatražite
• ispunili zakonske i ugovorne obveze.
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se mogu izbrisati na Vaš zahtjev nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

1.4. Pravna osnova

Lignea design d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke tijekom zakonski dozvoljenog perioda ili tijekom perioda određenog od strane društva Lignea design d.o.o. kao voditelja obrade osobnih podataka. U daljnjem tekstu navedene su pravne osnove na temelju kojih Lignea design d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke. Zbog raznolikosti pravnih osnova i količine obrada, imajte na umu kako postoji mogućnost da ovo nije potpuni popis, već samo popis čija je namjera da se prikaže način na koji Lignea design d.o.o. upravlja Vašim osobnim podacima:
• izvršavanje predugovornih i ugovornih obveza prema poslovnim partnerima – Lignea design d.o.o. može sklopiti ugovor s vama i obrađivati vaše osobne podatke kako bi se udovoljilo predugovornim i ugovornim obvezama koje proizlaze iz spomenutog ugovora.
• poštivanje pravnih obveza – Lignea design d.o.o. podliježe nizu zakonskih obveza. Takve zakonske obveze mogu zahtijevati obradu određenih osobnih podataka.
• legitimni interes – Lignea design d.o.o. će obraditi Vaše osobne podatke u svrhu ostvarivanja vlastitih legitimnih interesa. Legitimni interes vrijedi samo ako vaši interesi ne prevladavaju u pojedinom slučaju.
• računovodstvo – podjela podataka s našim računovođama za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine.
Ukoliko nam uskratite osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti izvršiti zatraženu uslugu.

1.5. Pristup osobnim podacima

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s:
• odjelima unutar Lignea design d.o.o.
• vanjskim savjetnicima
• računovodstvenim servisima
• tijelima javne vlasti
• tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti
• dobavljačima dobara ili usluga te
• vanjskim pružateljima za različite usluge, a
kojima je taj pristup potreban za gore navedene svrhe odnosno kada smo obvezni osobne podatke podijeliti da bismo zaštitili – Lignea design d.o.o. i sve njegove poslovne partnere.

  • Lignea design d.o.o. zahtijeva od trećih strana, kojima prenosi Vaše osobne podatke, da se obvežu kako će obrađivati vaše osobne podatke sukladno predmetnoj Uredbi.

1.6. Međunarodni transferi osobnih podataka

Lignea design d.o.o. ne prenosi osobne podatke u treće zemlje.

1.7. Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka

  • Lignea design d.o.o. i/ili naši vanjski pružatelji usluga čuvaju Vaše osobne podatke, samo za vrijeme nužno za postizanje svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
  • Lignea design d.o.o. briše Vaše osobne podatke kada oni više nisu relevantni, tj., nemaju svrhu.

1.8. Mjere zaštite osobnih podataka

Lignea design d.o.o. poduzima i osigurava odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se minimizirala opasnost od neovlaštenog ili nezakonitog otkrivanja ili pristupa, ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene ili oštećenja vaših osobnih podatka.

1.9. Vaša prava

Imate zakonsko pravo zatražiti od Lignea design d.o.o. informaciju na koji način prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama.
U određenim okolnostima, imate pravo:
• na ispravak netočnih osobnih podataka
• na ograničenje obrade osobnih podataka
• na povlačenje privole, ako je primjenjivo
• na pristup Vašim osobnim podacima
• na brisanje (zaborav) Vaših osobnih podataka
• na prigovor na obradu osobnih podataka
• na prenosivost osobnih podataka

 

1.10. Kontakt informacije

U bilo kojem trenutku možete kontaktirati Lignea design d.o.o. ako želite pristupiti osobnim podacima koje Lignea design d.o.o. prikuplja o vama ili ako želite ostvariti svoja prava. Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
Ukoliko biste željeli saznati više, kontaktirajte nas na e-mail: info@ligneadesign.hr
Voditelj obrade osobnih podataka:
Lignea design d.o.o. , Glagoljaška 2E, 52440 Poreč

2.  Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici ligneadesign.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Lignea design d.o.o.

Lignea design d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.ligneadesign.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.
Molimo da krajnji korisnici pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi razumjeli koje informacije Lignea design d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@ligneadesign.hr

Molimo da krajnji korisnici pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.ligneadesignc.hr internetske stranice.

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.ligneadesign.hr.
Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Lignea design d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Izjava o povjerljivosti” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.ligneadesign.hr.

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
Lignea design d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.ligneadesign.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, slanje povratnih informacija Lignea designd.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Lignea design d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Osobne podatke će Lignea design d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju naručene robe ili sl.
Lignea design d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije (kurirskim / dostavnim službama) robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Lignea design d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@ligneadesign.hr. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Zaštitu podataka Lignea design d.o.o. uzima ozbiljno i poduzimamo mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Lignea design d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.ligneadesign.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.ligneadesign.hr Internetsku stranicu. Lignea design d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

 

  1. Izjava o ograničenju odgovornosti

Lignea design d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama. Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke Lignea design d.o.o. , kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

 

Sadržaj

Shopping Cart
Korištenjem ove stranice prihvaćate odredbe opisane u našoj Politici Privatnosti.